Polityka ochrony danych osobowych - Usługi Informacji

Zamówienia dla klientów z poza Niemiec są zawieszone !!!
Przejdź do treści
Globalna polityka dabu-info dotycząca ochrony danych
Zaktualizowano 1 kwietnia 2018 roku

Firma dabu-info szanuje prawa jednostek do prywatności oraz ochrony ich danych osobowych. Dostrzegamy konieczność prowadzenia otwartej i uczciwej komunikacji oraz zbierania danych osobowych oraz wrażliwych danych osobowych w celu zaspokajania potrzeb poszczególnych klientów oraz w celu prowadzenia swojej działalności, a także odpowiadającą jej konieczność zachowania poufności i zapewnienia, że informacje są właściwie chronione. Wysoko cenimy sobie poufność.

W różnych państwach uchwalono akty prawne o ochronie danych w celu zapewnienia jednostkom prawa do prywatności. Nasza firma, od dawna szanuje prawo do prywatności i zachowuje poufność — dotyczy to także okresu przed uchwaleniem takich aktów prawnych dotyczących ochrony danych. Zgodnie ze swoją wieloletnią praktyką nadal będziemy chronić ujawnione nam informacje.

Zasady ochrony danych. Firma dabu-info obchodzi się z wszelkimi danymi osobowymi zgodnie z następującymi zasadami:

  1. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób uczciwy i zgodny z prawem.
  2. Dane osobowe będą zbierane, przetwarzane i wykorzystywane tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do realizacji celów działalności.
  3. Dane osobowe będą dokładne i uaktualniane. Wszelkie błędy będą poprawiane tak szybko, jak to możliwe, gdy tylko nasza firma stanie się tego świadoma.
  4. Dane osobowe będą przechowywane, dopóki będzie to konieczne ze względu na prawnie uzasadniony cel (lub cele) naszej firmy.
  5. Należyta uwaga będzie poświęcona poszanowaniu praw podmiotów danych.
  6. Przedsięwzięte zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu przeciwdziałania nieuprawnionemu lub bezprawnemu ujawnieniu danych osobowych. Wszelkie dane osobowe przechowywane w formie elektronicznej znajdują się na chronionych hasłami komputerach, do których dostęp posiadają jedynie uprawnieni użytkownicy. Biura są zamykane po godzinach pracy, a dostęp do nich może uzyskać jedynie uprawniony personel.

Prawo jednostki do ochrony danych osobowych i wrażliwych danych osobowych oraz do poprawiania lub usuwania danych osobowych i wrażliwych danych osobowych przysługuje zgodnie z naszą praktyką określoną w „Polityce wykorzystywania danych” pod śródtytułem „Twoje prawa”.

Powyższa „Polityka firmy dabu-info dotycząca ochrony danych” określa podstawy postępowania z danymi osobowymi.Copyright © 2021 dabu-info
Wróć do spisu treści