Opublikowano Dodaj komentarz

Kontrole graniczne.

Kontrole graniczne (stan od 16 maja 2020 r.)

13 maja 2020 r. Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opublikowało komunikat o zmniejszeniu zakresu kontroli granicznych:

  • kontrole na granicy z Luksemburgiem zostaną zakończone 15 maja 2020 r.;
  • kontrole na granicy z Danią zostaną zakończone po ustaleniu terminu z Królestwem Danii;
  • kontrole na granicach lądowych z Austrią, Francją i Szwajcarią zostaną utrzymane do 15 czerwca 2020 r. Zostaną jednak otwarte wszystkie przejścia graniczne. Kontrole nie będą się odbywać w regularny sposób, a będą miały charakter wyrywkowy;
  • kontrole na granicach powietrznych z Hiszpanią i Włochami zostaną utrzymane do 15 czerwca 2020 r.

Władze niemieckie rezerwują sobie prawo do powrotu do systematycznych kontroli granicznych, gdy w regionach przygranicznych znacząco wzrośnie liczba zachorowań.

Władze niemieckie przez cały czas obowiązywania obostrzeń nie zapowiedziały wprowadzenia regularnych kontroli granicznych z Polską. Zadanie wyrywkowego kontrolowania osób przekraczających granicę z Polski do Niemiec pozostaje jednak w gestii niemieckiej policji.

Wjazd do Niemiec

Wjazd na terytorium Niemiec jest możliwy w przypadku posiadania ważnego powodu np. wykonywanie pracy, powrót do stałego miejsca zamieszkania, niezbędny zabieg lekarski lub opieka nad członkami rodziny. Należy być w stanie udokumentować powód wjazdu do Niemiec.

WAŻNE! Odwiedziny rodziny lub znajomych, tak jak i wjechanie na terytorium Niemiec w celu odbioru członka rodziny z lotniska, mogą nie być uznane przez niemiecką policję jako uzasadniony powód wjazdu do Niemiec. Ostateczną decyzję podejmuje każdorazowo policjant podczas kontroli. Zabroniony jest wjazd do Niemiec w celach tursytycznych lub zrobienia zakupów.

Tranzyt przez Niemcy

Tranzyt przez terytorium Niemiec do Polski jako miejsca stałego zamieszkania jest traktowany jako istotny powód, żeby wjechać do Niemiec. Podczas przejazdu tranzytowego przez Niemcy należy korzystać z autostrad i głównych dróg.

Obywatele polscy, którzy podróżują tranzytem przez terytorium Niemiec w celach zarobkowych w innym kraju (np. z Polski do Niderlandów) powinni być w stanie udokumentować, że podróżują do pracy.

Podczas podróży prywatnym samochodem przez Niemcy w aucie mogą się znajdować członkowie maksymalnie z dwóch gospodarstw domowych. Pomiędzy członkami różnych gospodarstw domowych należy zachować co najmniej 1,5 m odległości.

 

WAŻNE! Ostateczna zgoda na przejaz tranzytowy przez Niemcy jest podejmowana przez funkcjonariuszy granicznych.

źr.gov.pl

Opublikowano Dodaj komentarz

List przewozowy CMR

Kiedy wypełniamy, za co jesteśmy odpowiedzialni, za co mogą nas ukarać?

Skąd się wziął list przewozowy CMR?

W 1956 roku w Genewie podpisano  Konwencję CMR  (Konwencję o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów). Polska ratyfikowała ten dokument  13 czerwca 1962 r. Konwencję stosuje się przy przewozie drogowym zarobkowym rzeczy z zaznaczeniem, że miejsce przyjęcia przesyłki i miejsce dostawy są położone w dwóch różnych krajach (dotyczy przewozów międzynarodowych, nie krajowych).

Umowa międzynarodowa nie obowiązuje w odniesieniu do umowy spedycji, czyli w przypadku, kiedy przedmiotem umowy nie jest wykonywanie przewozu a jedynie jego organizacja.

Z listu CMR wyłączone są przewozy: przesyłek pocztowych, zwłok, rzeczy przesiedlenia.

List przewozowy CMR  występuje zwykle w trzech, czasami zdarza się, że w  czterech kopiach . Każda z tych kopii w myśl prawa ma taką samą moc dowodową. Prawidłowo wypełniony list przewozowy powinien być opieczętowany i podpisany zarówno przez nadawcę przesyłki, jak i przewoźnika.  Pierwsza kopia listu przewozowego zostaje u nadawcy. Druga wyrusza w podróż razem z przewoźnikiem i towarem, którego dotyczy. To ta kopia ostatecznie ma trafić w ręce odbiorcy przesyłki. Trzeci egzemplarz zostaje u przewoźnika. Jeżeli występuje, też czwarta kopia, to może służyć celom administracyjnym, księgowym lub statystycznym – zostaje zwykle u przewoźnika. Pomimo tego, że konwekcja CMR jest aktem międzynarodowym, to od czasu jej przyjęcia nie ustalono jednego powszechnie obowiązującego wzoru listu przewozowego. W związku z tym list przewozowy CMR przyjmuje różnorodne formy i chociaż kilka wzorów jest na rynku bardziej popularnych, to w przypadku skorzystania przez nadawcę lub przewoźnika z mniej popularnego wzoru, jest to również forma dopuszczalna o ile zawiera wszystkie niezbędne elementy.

Co musi zawierać list przewozowy CMR?

List przewozowy powinien zawierać następujące dane: miejsce i datę jego wystawienia, nazwisko (nazwę) i adres nadawcy, nazwisko (nazwę) i adres przewoźnika, miejsce i datę przyjęcia towaru do przewozu oraz przewidziane miejsce jego wyładowanie, nazwisko (nazwę) i adres odbiorcy, powszechnie używane określenie rodzaju towaru oraz sposób opakowania, a dla towarów niebezpiecznych ich ogólnie uznane określenie, liczbę sztuk, ich cechy i numery, wagę brutto lub inaczej wyrażoną ilość towaru, koszty związane z przewozem (przewoźne, koszty dodatkowe, należności celne i inne koszty powstałe od chwili zawarcia umowy do chwili dostawy), instrukcje niezbędne do załatwienia formalności celnych i innych, oświadczenie, że przewóz, bez względu na jakąkolwiek przeciwną klauzulę, podlega przepisom CMR. Ponadto, w razie potrzeby, list przewozowy CMR powinien zawierać następujące elementy: zakaz przeładunku, koszty, jakie nadawca przyjmuje na siebie, kwotę zaliczenia do pobrania przy wydaniu towaru, zadeklarowaną wartość towaru i sumę przedstawiającą interes specjalny w jego dostawie, instrukcje nadawcy dla przewoźnika dotyczące ubezpieczenia przesyłki, umówiony termin, w jakim ma być wykonany przewóz, wykaz dokumentów wręczonych przewoźnikowi.

Kto jest za co odpowiedzialny?

Konwencja definiuje nam również strony odpowiedzialne w przypadku wystąpienia braków w liście przewozowym. Za które pozycje odpowiada nadawca, a za które przewoźnik. Zgodnie z tymi zapisami przewoźnik (w rzeczywistości często kierowca) mógłby zostać ukarany za braki takich elementów jak: miejsce i data wystawienia CMR, nazwisko (nazwę) przewoźnika, podanie kosztów związanych z przewozem, oświadczenie, iż danych przewóz podlega konwencji CMR. Konwencja CMR mówi nam, że z chwilą przejęcia przesyłki przez  przewoźnika, aż do momentu jej wydania, to przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkody częściowe lub utratę przesyłki. Między innymi, dlatego  przed podjęciem towaru przewoźnik (bądź kierowca) powinien sprawdzić dokładność wprowadzonych do listu przewozowego danych, a także stan towaru i opakowania.  Jeżeli, jednak przewoźnik (kierowca) nie ma możliwości takiego sprawdzenia, w jego gestii leży odnotowanie tego zastrzeżenia do listu przewozowego wraz z uzasadnieniem. W przypadku niewpisania zastrzeżeń, na podstawie konwencji, prawo będzie domniemywało, że towar i opakowanie było w dobrym stanie, ilości towaru były poprawne, a dane zgodne.

Pobierz CMR

Opublikowano Dodaj komentarz

Kwarantanna

Poluzowanie kwarantanny po przyjeździe do Niemiec

Berlin (dpa) – W najbliższych dniach kraje związkowe Niemiec chcą znieść swoje ogólne, wprowadzone z powodu pandemii koronawiursa zasady kwarantanny dla podróżnych z krajów sąsiadujących. Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało w piątek, że pracuje obecnie nad nowym rozporządzeniem zalecanym krajom związkowym. Kraje związkowe wyraziły na to zgodę w czwartek w ramach  konsultacji z Urzędem Kanclerskim. Obecnie w wielu krajach związkowych obowiązuje wymóg aby każdy przyjeżdżający z sąsiedniego kraju europejskiego poddał się 14-dniowej kwarantannie. Przypominam, że z kwarantanny są zwolnieni kierowcy w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy.

 

gov.pl: Zasady zwolnienia z obowiązku kwarantanny kierowców.

Opublikowano Dodaj komentarz

Mapa Niemiec

Na część dostępnych rejonów przygotowałem mapę ich położenia.

Mapa posiada naniesione czerwone piny, które pokazują jaki powiaty są dostępne od ręki. Możesz zamówić audyt wybranego powiatu widocznego na mapie. Sprawdzimy czy jest możliwość pozyskania terminów i przygotowania tego powiatu. Adres mapy wystawek https://dabu-info.pl/mapa.html